So sánh sản phẩm
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Bảng Giá Dịch Vụ Tóc
Ngày đăng: 16:31:00 17-11-2017
BẢNG GIÁ TÓC  (PRICE)
DỊCH VỤ CẮT CUTTING GIÁ /PRICE
CẮT MÁI. CUTTING ROOF 30.000 ~  (1.5USD)
CẮT TÓC TRẺ EM (MIỄN PHÍ TRẺ <3 TUỔI) CHILD HAIR CUT ( FREE FOR 0-3 YEAR OLDS) 50.000 ~ (2.5USD)
CẮT TÓC (KHÁCH>60 TUỔI). HAIR CUT ( SALE OFF 50% FOR OVER 50 YEARS OLD) 100.000 ~ (5USD)
CẮT TÓC NAM. MAN HAIR CUT 100.000 - 150.000 ~  (5-7 USD)
CẮT TÓC NỮ WOMAN HAIR CUT 200.000 - 250.000 ~ (10-12 USD)
SẤY TẠO KIỂU. HAIR DRYING (STYLING) 50.000 - 80.000 ~ (2.5-4 USD)
LÀ TÓC. HAIR IRON 50.000 - 70.000 ~ (2.5 -3.5 USD)
     
DỊCH VỤ GỘI WASH  
GỘI DƯỠNG ẨM. SHAMPOO(MOISTURIZING) 50.000 ~  (2.5 USD)
GỘI ĐẶC TRỊ RỤNG TÓC. SHAMPOO(FOR HAIR LOSS) 70.000 ~  (3.5 USD)
GỘI TIGI. SHAMPOO(TIGI) 70.000 ~  (3.5 USD)
GỘI GOLDWELL. SHAMPOO(GOLDWELL) 80.000 - 100.000 ~  (4 - 5 USD)
GỘI KERATIN SHAMPOO(KERATIN) 100.000 ~ (5 USD)
GỘI KEVIN SHAMPOO(KEVIN) 150.000 ~ (7.5 USD)
GỘI DƯỠNG SINH (TÙY CHỌN DẦU GỘI) SHAMPOO 200.000 - 250.000 ~ (10 - 12.5 USD)
TẨY TẾ BÀO CHẾT. CLEAN DEAD CELK 30.000 ~  (1.5 USD)
ĐẮP MẶT NẠ YẾN MẠCH, TRÀ XANH. FACE MASKS - OAT, GREEN TEA 30.000 ~  (1.5 USD)
ĐẮP MẶT NẠ NANO COLLAGEN. FACE MASKS - SERUM NANO COLLAGEN 70.000 ~ 100.000  (3.5 - 5 USD)
ĐẮP MẶT NẠ VÀNG FACE MASKS - GOLD 120.000 ~ (6 USD)
     
DỊCH VỤ PHỤC HỒI RECOVERY  
HẤP SIÊU MƯỢT. (HAIR STEAMING - SUPER SILKY) 300.000 - 400.000 ~ (15 - 20 USD)
HẤP CHỮA TRỊ PHỤC HỒI TÓC (NGẮN - NGANG VAI - DÀI). HAIR STEAMING(RECOVERY) - SHORT HAIR - SHOULDER LENGTH HAIR - LONG HAIR. 400.000 - 500.000 -600.000 ~
(20-25-30 USD)
HẤP CHỮA TRỊ COLLAGEN - HAIR STEAMING(RECOVERY WITH COLLAGEN) 450.000 - 600.000 ~ (22.5-30 USD)
PHỤC HỒI NANO. RECOVERY WITH NANO 450.000 - 650.000 ~ (22.5-30 USD)
PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. RECOVERY DAMAGED HAIR 650.000 - 950.000~ (32.5-47.5 USD)
     
DỊCH VỤ NỐI TÓC EXTESION  
CÔNG NỐI . WAGE HAIR EXTENSION 500.000 ~ (25 USD)
NỐI MÁI. ROOF HAIR EXTENSION 500.000 - 800.000 ~ (25 – 40 USD)
NỐI CẢ ĐẦU. ALL OF HAIR EXTENSION 3.500.000 - 5.500.000 ~ (175 - 275 USD)
     
DỊCH VỤ NHUỘM DYED  
CHẤM CHÂN . DYED HAIR ROOTS 150.000 - 300.000 ~ (7.5 - 15 USD)
NHUỘM TÓC NAM . DYED FOR MAN 300.000 - 500.000 - 600.000 ~
(15 -25-30 USD)
NHUỘM TÓC NGẮN . DYED ( SHORT HAIR) 650.000 - 700.000 ~ (32.5 – 35 USD)
NHUỘM TÓC NGANG VAI. DYED (SHOULDER LENGTH HAIR) 800.000 ~ ( 40 USD)
NHUỘM TÓC DÀI. DYED (LONG HAIR) 1.000.000 ~ (50 USD)
NHUỘM  MÀU (KHÓI,HỒNG,BẠCH KIM,TÍM KHOAI MÔN. DYED COLOR(SMOKE, PINK,PLANTINUM,TARO VIOLET) 1.400.000  - 1.700.000 ~ (70 – 85 USD)
NHUỘM HIGHLIGHT. DYED HIGHLIGHT 300.000 - 500.000~(15 -25 USD)
NHUỘM PHỦ BÓNG ELOMANT VẬT LÝ TÓC (NGẮN -NGANG VAI - DÀI ) ELOMANT LOOM DYE –( SHORT HAIR - SHOULDER LENGTH HAIR - LONG HAIR. 1.000.000  - 1.200.000 - 1.500.000
( 50 – 60 – 75 USD)
     
DỊCH VỤ UỐN LẠNH COLD CURLING  
UỐN MÁI. BENDING ROOF 80.000 ~ (4 USD)
DẬP PHỒNG   500.000 ~ (25 USD)
UỐN LẠNH TÓC NGẮN. COLD CURLING ( SHORT HAIR) 650.000 - 750.000 ~ (32.5 – 37.5 USD)
UỐN LẠNH TÓC NGANG VAI. COLD CURLING (SHOULDER LENGTH HAIR) 750.000 - 800.000 ~ ( 37.5 – 40 USD)
UỐN LẠNH TÓC DÀI. COLD CURLING (LONG HAIR) 1.000.000 -1.500.000 ~ (50 USD – 75 USD)
     
DỊCH VỤ UỐN SETTING SETTING CURLING  
UỐN SETTING TÓC NGẮN. SETTING CURLING ( SHORT HAIR) 850.000 - 950.000 ~ ( 42.5 – 47.5 USD)
UỐN SETTING TÓC NGANG VAI. SETTING CURLING (SHOULDER LENGTH HAIR) 950.000 - 1.100.000 ~ ( 47.5 – 55 USD)
UỐN SETTING TÓC DÀI. SETTING CURLING (LONG HAIR) 1.100.000 - 1.800.000 ~ (55 – 90 USD)
     
DỊCH VỤ DUỖI STRAIGHTENED  
DUỖI TÓC NGẮN HAIR STRAIGHTENED ( SHORT HAIR) 600.000 - 800.000 ~ ( 30 USD – 40 USD)
DUỖI TÓC NGANG VAI. HAIR STRAIGHTENED (SHOULDER LENGTH HAIR) 750.000 - 900.000 ~ ( 37.5 – 45 USD)
DUỖI TÓC DÀI. HAIR STRAIGHTENED (LONG HAIR) 900.000 - 1.200.000 ~ (45 -60 USD)
Tags:
x